The Fillmore Auditorium April 14, 1967

The Fillmore Auditorium April 15, 1967

The Fillmore Auditorium April 16, 1967

The Fillmore Auditorium December 22, 1966

The Fillmore Auditorium November 13, 1966